ACRÓSTICO
Diarios exornais
Ían e viñan
Alegres e xoviais.
Dun lado a outro
A todas as cidades.
Por onde podían
Recunchos e lares
Encantados de informar áxente
Neste día de noticias
Sexan boas ou malas
A divertirse e ben informado estar.